Pagdating at pananakop ng kastila sa pilipinas serious dating and marriage in spain


17-Nov-2018 15:20

Ang tributo ay hawig din sa sistemang encomienda subalit labis-labis na sapilitang pagbabayad ng buwis ang ipinataw ng mga espanyol sa mga Pilipino.Noong 1589, itinaas ito sa 10 reales at noong 1851 sa 12 reales.Nagbunga ito ng matinding paghihirap sa mga Pilipino.Isa na rin dito ang sapilitang paggawa o "Polo y Servicio Personal ".Sa halip na tanggalan ng kapangyarihan ang mga raja at datu, pinagkalooban nila iyo ng pribilehiyong magmay-ari ng lupa, pagiging kabilang sa uri ng principalia, hindi kasali sa obligasyong polo y servicio personal at pananatili sa kapangyarihan.Kapalit ng mga pribilehiyong ito, ay dapat magpatupad sila ng malulupit na patakaran.Ang unang tala na pagbisita na mula sa Kanluran ay ang pagdating ni Ferdinand Magellan sa pulo ng Homonhon, sa timog-silangan ng Samar noong 16 Marso 1521.Nagtayo ng mga permanenteng paninirahan sa Cebu kasabay ng ekspedisyon ni Miguel López de Legazpi noong 1565, at marami pang mga paninirahan ang itinatag pa-Hilaga hanggang sa maabot ng mga kolonyalista ang Look ng Maynila sa pulo ng Luzon.

pagdating at pananakop ng kastila sa pilipinas-13

Midget sex date

pagdating at pananakop ng kastila sa pilipinas-22

friends dating site online members

Nagsimula ang rebolusyon laban sa Espanya noong Abril ng 1896, na pagkaraan ng dalawang taon ay humantong sa proklamasyon ng kalayaan at ang pagtatatag ng Unang Republika ng Pilipinas.Ang lahat ng Pilipino at Mestisong tsinong lalaki mula 16 hanggang 60 taong gulang ay sapilitang pinaglilingkod sa pamahalaan ng 40 na araw.